Elim biedt wonen met zorg of verpleging in een warme en veilige omgeving. De kwaliteit van de zorg draagt in belangrijke mate bij aan het ervaren van warmte en veiligheid. Op verschillende manieren borgen we de kwaliteit.

PREZO

SVRO voert het PREZO-certificaat, dit staat voor Prestatiemodel Zorg. Dit kwaliteitssysteem helpt ons sturen op verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap. Niet alleen procedures en protocollen staan centraal bij PREZO, maar juist ook de resultaten voor de cliënt.

Prezo gouden zorg

SVRO voert het PREZO certificaat:

Met het PREZO keurmerk laten we zien dat:

  • bewoners en cliënten tevreden zijn;
  • onze prestaties structureel verbeteren;
  • onze organisatie verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen die de branche stelt;
  • we verantwoord ondernemen en voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Meer informatie over Prezo

Zorgkaart Nederland reviews

Kwaliteitsdocumenten

SVRO biedt kwalitatief goede zorg. Onze kwaliteitszorg is meetbaar, toetsbaar en inzichtelijk. SVRO voldoet aan de HKZ-normen en heeft het HKZ-kwaliteitscertificaat behaald.

Werken aan kwaliteit is een continu proces. Daarom houden we regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken. De bewoners van de woonzorgcentra Maranatha en Elim beoordelen de kwaliteit van de aangeboden zorg gunstig.

Ook cliënten die thuiszorg van de SVRO ontvangen, zijn positief.

De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek d.d. april 2018 kunt u vinden in onderstaande documenten:

Inspectierapporten

De rapporten van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd kunt u hier vinden.

Personeelssamenstelling

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (KV) wordt onder andere beschreven wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het KV vraagt van iedere zorgorganisatie om de personeelssamenstelling op de website te publiceren. De personeelssamenstelling van de SVRO met de woonzorgcentra Elim en Maranatha vindt u hier.

Kwaliteitsverslag SVRO 2018

Bekijk hier het kwaliteitsverslag van de SVRO over 2018.