Identiteit

Als zelfstandig wonen steeds moeilijker gaat, moet u veel inleveren. Elim in Barneveld biedt voor die levensfase een veilige, comfortabele en gezellige woonomgeving die voelt als thuis. Dit thuisgevoel wordt sterk bepaald door de identiteit.

In ons woonzorgcentrum is Gods Woord de leidraad voor ons doen en laten. We gaan met elkaar in gesprek over de belangrijkste dingen in het licht van Gods Woord. We houden dagopeningen en -sluitingen, beginnen maaltijden gezamenlijk en vullen de zondag op een vertrouwde manier in.

Al deze dingen kunnen we alleen doen in afhankelijkheid van God.

Zorggroep Sirjon

Elim valt onder SVRO Ouderenzorg, een onderdeel van Zorggroep Sirjon. De grondslag van deze zorggroep is de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, en de Drie Formulieren van Enigheid. Deze grondslag is de basis voor alle activiteiten en werkzaamheden binnen de organisatie. Het is de norm en bron voor ons handelen.

Onze visie op het menselijk leven, op lijden, sterven en eeuwigheid wordt hierdoor bepaald. We vinden het leven beschermwaardig, ondanks gebrokenheid, ziekte en ontluistering. Ook volgt vanuit deze overtuiging de noodzaak van wedergeboorte en bekering, en de opdracht om barmhartigheid te tonen aan naasten.
We geven hier dagelijks vorm aan in de uitvoering van zorg en begeleiding, en in de omgang met elkaar.

Woonzorgcentrum Elim

Elim betekent schuilplaats. In Exodus 15:22-27 staat dat de Israëlieten het water bij Mara niet konden drinken, omdat het bitter was. Toen zij later naar Elim trokken, troffen zij daar twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen aan.

Elim was voor de Israëlieten: een plek door de Heere gegeven, om in alle nood tot rust te komen.

Zo wil woonzorgcentrum Elim, vanuit een Bijbelse basis, een plek bieden aan hen die omringd door liefde en zorg willen wonen.