Elim is onderdeel van Zorggroep Sirjon. Zorggroep Sirjon biedt zorg en begeleiding vanuit een reformatorische identiteit. De grondslag van Zorggroep Sirjon is de Heilige Schrift, als het onfeilbaar Woord van God, en de Drie Formulieren van Enigheid. Voor alle activiteiten die binnen de organisatie verricht worden, in de dagelijkse uitvoering van de zorg en begeleiding aan onze cliënten en in de omgang met elkaar, is dit de basis.

Dat betekent dat de identiteit concreet handen en voeten krijgt in onze zorg, ons spreken en in onze huizen. Denk aan het met elkaar in gesprek gaan over de belangrijkste dingen in het licht van Gods Woord, het eerlijk omgaan met elkaar, het houden van dagopeningen en -sluitingen, het gezamenlijk beginnen van maaltijden en de manier waarop de zondag wordt ingevuld.

Lees hier het gehele identiteitsdocument van Sirjon.

Betekenis Elim

Elim betekent schuilplaats. In Exodus 15:22-27 staat dat de Israëlieten het water bij Mara niet konden drinken, omdat het bitter was. Toen zij later naar Elim trokken, troffen zij daar twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen aan.

Elim was voor de Israëlieten: een plek door de Heere gegeven, om in alle nood tot rust te komen.

Zo wil woonzorgcentrum Elim, vanuit een Bijbelse basis, een plek bieden aan hen die omringd door liefde en zorg willen wonen.