De huisregels zijn bedoeld om zo prettig mogelijk met elkaar te wonen en te zorgen voor een ordelijke dagelijkse gang van zaken. In de huisregels staan afspraken over algemene omgangsvormen, gebruikelijke dagindeling en etenstijden, over slaap- en rusttijden, bezoek, post, telefoneren, internetgebruik, privébezittingen, over roken, alcohol, drugs en andere verdovende middelen, over fotograferen, video en film en over handelen, ruilen en lenen.

 

Huisregels

Reformatorische identiteit

Binnen de locatie krijgt onze reformatorische identiteit handen en voeten in de manier waarop met elkaar wordt omgegaan, de sfeer die er is in de locatie, welke activiteiten worden gedaan, welke lectuur, muziek en media in de algemene ruimtes beschikbaar zijn en welke kleding gedragen wordt.

Dagopening en -sluiting

De dag wordt geopend met een dagopening en/of afgesloten met een dagsluiting, waarin uit de Bijbel wordt verteld of een gedeelte uit de Bijbel wordt besproken. Met elkaar wordt ook gebeden en gezongen.

Gebed en Bijbellezen

De maaltijden worden begonnen met gebed en beëindigd met het lezen uit de Bijbel en een dankgebed.

Zondag rustdag

Op zondag is het rustdag. Op deze dag gaan de cliënten, als zij hiertoe in staat zijn, naar de erediensten van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente om samen te komen met de gemeente en te luisteren naar het Woord van God.

Internet

Als de cliënten dit wensen, kunnen zij gebruik maken van het internet van Elim. Elim maakt gebruik van gefilterd internet.