Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad kan worden gezien als de belangenbehartiger voor de vrijwilligers. In de raad zitten gekozen afgevaardigden van de vrijwilligers. Zij overleggen ongeveer zes keer per jaar met het management en de Coördinator Vrijwilligers over de invulling van de zorg en de inzet van de vrijwilligers. De raad heeft in deze overleggen een adviserende rol. De raad bekijkt bijvoorbeeld of (voorgenomen) veranderingen effect hebben op de werkzaamheden van de vrijwilligers en doet voorstellen om dit in goede banen te leiden.

Bewoners van Elim kunnen een knipkaart kopen waarmee ze voor bepaalde diensten betalen. Er was een periode dat ook iedere ingeschonken kop koffie via de knipkaart moest worden geregistreerd. In de praktijk bleek dit voor de vrijwilligers een grote belasting. De Vrijwilligersraad heeft zich ingezet om de knipkaart beter in te zetten. Nu kunnen de vrijwilligers hun aandacht weer echt op de bewoners richten.

Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond legt de Vrijwilligersraad verantwoording af over de afgelopen periode. Ook kunnen op deze avond nieuwe leden voor de raad worden voorgedragen en gekozen.