Zorg aanvragen

Zorg aanvragen

Zorg aanvragen

Voor alle woonvormen waarbij zorg wordt geboden, heeft u een zorgindicatie nodig. Afhankelijk van de zorgvraag, vraagt u de indicatie aan bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ), bij de gemeente waar u woont of, in het geval van wijkverpleging, bij de wijkverpleegkundige.

Zorgindicatie en Wlz

Zorgindicatie en Wlz

De zorgindicatie is gekoppeld aan de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ bepaalt of iemand zorg uit de Wlz nodig heeft en geeft u de indicatie voor het juist Zorgprofiel. Het CIZ baseert zich bij de indicatiestelling op gegevens die uw huisarts of specialist aanlevert. Ook bekijkt het CIZ hoe de huidige gezondheidssituatie en zelfredzaamheid is.

Zorgprofielen

Zorgprofielen

Binnen verpleeghuis Elim worden de volgende zorgprofielen geboden:

 • VV 5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg (eventueel met BOPZ-status).
 • VV 6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging.
 • VV 7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding.

Verpleeghuis Elim, uw thuis

Verpleeghuis Elim, uw thuis

Onze medewerkers doen er alles aan om de overstap naar Elim voor u zo prettig mogelijk te laten verlopen. We vinden het erg belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom zullen we, waar mogelijk, u en uw familie, direct betrekken bij de invulling van uw zorgvraag.

 

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning

Informatie en advies

Via een onafhankelijke cliëntondersteuner kunt u informatie en advies krijgen over de keuze voor de zorg die het beste past bij uw situatie en over uw rechten.

Invulling van de zorg

Ook kunt u hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast wat u belangrijk vindt en wat daarbij voor u de beste zorg is.

Het zorgplan

De onafhankelijke cliëntvertegnwoordiger kan u helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan.

Bemiddeling tussen u en Elim

Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en de afspraken met Elim, komt u er niet goed uit en wilt u daarbij graag ondersteund worden? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

Cliëntondersteuning aanvragen

Cliëntondersteuning aanvragen

Uw zorgkantoor (bij een Wlz-indicatie) of uw gemeente (bij een Wmo-indicatie of een indicatie voor Wijkverpleging uit de Zvw) kan de cliëntondersteuning in veel gevallen zelf bieden. U kunt echter ook kiezen voor onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE of Zorgbelang. Op de website van uw zorgkantoor, uw gemeente of van MEE of Zorgbelang vindt u meer informatie over cliëntondersteuning. U kunt zelf kiezen of en van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie. Voor u zijn geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Wat is een zorgindicatie?

  De zorgindicatie geeft een beeld van de intensiviteit en hoeveelheid zorg die nodig is. De zorgindicatie is verdeeld in verschillende categorieën. De eerste categorie is een indicatie voor thuiszorg, de laatste is volledige verpleeghuiszorg.

  Voorheen werd dit het Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) genoemd. Tegenwoordig spreken we van Zorgprofielen. Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft, krijgt u een passende zorgindicatie. Zo bent u verzekerd van zorg die bij uw zorgbehoeften aansluit.

 • Wie doet de aanvraag?

  De aanvraag wordt vaak door de familie gedaan. Het Cliëntservicebureau kan u hier eventueel bij ondersteunen. Is er sprake van eerstelijnsverblijf, dan doet uw (huis)arts de aanvraag.

 • Hoe vraag ik een zorgindicatie aan?

  U kunt uw zorgindicatie aanvragen via het CIZ. Hiervoor heeft u een ziektebiografie en een diagnose van de huisarts of van het ziekenhuis nodig.

  Via onderstaande organisaties vindt u meer informatie over de zorgindicatie, familievertegenwoordiging en praktische regelhulp.

 • Wat zijn de wachttijden?

  Verpleeghuis Elim kent een wachtlijst. Om u voor de wachtlijst aan te melden, neemt u contact op met de cliëntadviseur. Naar aanleiding van een gesprek én op basis van de zorgindicatie, wordt gekeken welke afdeling het best bij uw zorgvraag past.

  Een uitzondering hierop geldt voor de verpleegafdeling Oase. Verpleeghuis Elim heeft voor deze afdeling een samenwerkingscontract afgesloten met verpleeghuis Norschoten. De wachtlijst voor Oase wordt beheerd door de zorgconsulent van Norschoten. Wel is het de cliëntadviseur van Elim die de rondleiding in Elim verzorgt.

  Per juli 2023 zijn de wachttijden als volgt:

  • Aanleunwoningen
   • 3 kamerappartementen: minimaal vier jaar.
   • 2 kamerappartementen: minimaal één jaar.
  • Verpleegafdeling: minimaal één jaar.
  • Psychogeriatrische verpleegafdeling Oase: een half jaar tot een jaar.

Meer informatie

Wilt u een zorgindicatie aanvragen of heeft u hier vragen over? Neem contact op met onze Cliëntadviseur Hetty Kieft.