Vrienden van Elim

Bekijk alle projecten

Bekijk alle projecten

Op deze pagina ziet u alle lopende en afgeronde projecten en kunt u een bestelling plaatsen of iets doneren!

Steun onze projecten

 

Vrienden van Elim

Vrienden van Elim

Sfeervol fotobehang op de wanden, een duofiets en een fietslabyrint om bewoners in beweging te houden, stijlvol servies bij de gezamenlijke maaltijd. Het zijn maar enkele voorbeelden van bijdragen van de stichting Vrienden van Elim. De Stichting werft financiële middelen om bewoners meer welzijn en wooncomfort te bieden.

De drijfveer van de Vriendenstichting is om bewoners een mooie oude dag te bezorgen. De Stichting heeft hier invulling aan door extra gelden te verwerven om voor de bewoners van Elim verbeteringen en voorzieningen te realiseren die niet vergoed worden vanuit de overheid. De Stichting werft deze gelden via acties, donaties en soms legaten. Dankzij de ANBI-erkenning zijn de giften fiscaal aftrekbaar. Verpleeghuis Elim valt onder Stichting Voor Reformatorische Ouderenzorg (SVRO), die weer onderdeel is van de Zorggroep Sirjon. Kijk hier voor meer informatie over SVRO en de financiële verantwoording.

Word vriend van Elim!

Word vriend van Elim!

Word (als donateur) vriend of vriendin van Elim! De bewoners van Elim profiteren direct van uw bijdrage. Bijna al het geld komt direct ten goede aan de bewoners, omdat de Stichting met minimale kosten werkt. Uw bijdrage wordt bijvoorbeeld besteed aan:

  • Middelen voor ontspanning, zoals uitstapjes, activiteiten, boeken en tijdschriften;
  • Verfraaiing van de woonomgeving door de aanschaf van huiselijk meubilair, fotobehang of serviesgoed;
  • Beweging bevorderende hulpmiddelen, zoals de duofiets, de belevingstafel en het fietslabyrint.

Ja, ik word vriend van Elim!

Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling

  • Dhr. P. Witvliet, voorzitter
  • Dhr. A.L. Janse, secretaris (Verpleeghuis Elim, p/a Iepenhof 13, 3771 XA Barneveld)
  • Dhr. J.C. Westeneng, penningmeester (Verpleeghuis Elim, p/a Thorbeckelaan 20, 3771 EG Barneveld)
  • Mw. G.J. de Pater, lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. Het lid van de Raad van Bestuur van Zorggroep Sirjon neemt deel aan het bestuur van de Stichting Vrienden van Verpleeghuis Elim op vrijwillige basis.

Belangrijke documenten

Belangrijke documenten

Financiële gegevens

Financiële gegevens

  • RSIN/fiscaal nummer: 818946441
  • Rekeningnummer: NL18 RABO 0142 6219 35

Het bezoekadres van Verpleeghuis Elim is:
Vliegersvelderlaan 42, 3771 VB Barneveld