Mantelzorg en informele zorg

Het is goed als de zorg door mantelzorgers een belangrijke plaats heeft naast de zorg door medewerkers van Elim. Dit geeft een verruiming van uw leef- en woonklimaat. Mantelzorgers zijn vaak familieleden die al voor de verhuizing naar Elim mantelzorg leverden. Zij blijven regelmatig ook na de verhuizing betrokken bij de zorg. De zorg door mantelzorgers omvat lichte zorgtaken en welzijnsactiviteiten.

EVV'er

De Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) overlegt met u en uw netwerk hoe de zorg wordt ingevuld. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgplan. Vragen die aan bod komen:

  • Wat kunt u zelf?
  • Hoe kunnen mantelzorgers ondersteunen?
  • Wat kunnen vrijwilligers betekenen?
  • Welke inzet van zorg door medewerkers van Elim is wenselijk?

”De meiden van woonzorgcentrum Elim zijn goud waard. We proeven de christelijke liefde die ze voor onze moeder hebben. Dat is heel zichtbaar en voor mijn moeder is dat heel plezierig.”

De coördinator Informele Zorg (Ineke Scheppink) is een schakel tussen de formele en informele zorg binnen Elim. Formele zorg wordt geboden door professionals die daarvoor opgeleid zijn en betaald worden. Informele zorg wordt geboden door mantelzorgers en vrijwilligers.

Vrijwilligers

Er zijn veel vrijwilligers werkzaam in Elim. Dit is niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de vrijwilligers heel waardevol. De vrijwilligers zorgen er met elkaar en met de verzorgenden voor dat Elim voor de bewoners echt als ‘thuis’ voelt. Een veel gehoorde uitspraak is dan ook:

Het vrijwilligerswerk bij Elim geeft me ontzettend veel voldoening.

Meer informatie over vrijwilligerswerk

Pastorale zorg: de Bijbel als richtsnoer

Juist als het einde nadert, kunnen de levensvragen zich sterker opdringen. En juist dan is het goed dat u in een omgeving woont waar Gods Woord het laatste woord heeft.

In verpleeghuis Elim mag u rekenen op zorgverlening door mensen die de Bijbel als richtsnoer voor hun leven hebben. Die met en voor u kunnen bidden, een psalm zingen of Gods Woord openen. Zo kunnen we aandacht besteden aan de persoonlijke geloofsbeleving.

Vaak is ook de kerkelijke gemeente betrokken rondom het levenseinde. De verzorgenden en de vrijwilligers van Elim houden hier rekening mee. Er is ruimte en rust voor pastorale gesprekken.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg rondom het levenseinde. Het levenseinde is een kwetsbaar onderwerp om te bespreken. Toch is het goed om uit te leggen wat verpleeghuis Elim u kan bieden in de laatste fase van het aardse leven. Dat is meer dan de alledaagse verzorging en verpleging. Onze medewerkers en vrijwilligers omringen u en uw dierbaren met warme, hartelijke zorg.

Palliatieve zorg
Elim is aangesloten bij Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei. We willen goede palliatieve zorg bieden. Hiervoor zullen we kennis vergaren middels de netwerken en de daarbij behorende opleidingen en scholingen. Zie ook deze website: Netwerk PZ regio Gelderse Vallei (palliaweb.nl)