Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit zeven leden, waaronder twee bewoners en twee vrijwilligers. Zij zijn ‘de ogen en oren’ van de cliëntenraad en weten goed wat er in het verpleeghuis speelt. Ook zijn er een voorzitter, een secretaris en een algemeen adjunct aangesteld. Met elkaar zetten zij zich actief in voor het welzijn van alle bewoners.

Dhr. P. Witvliet, voorzitter

Tel.: 0577-461388

e-mail: p.witvliet@solcon.nl

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Elim heeft een constructieve samenwerking met het management. Ongeveer zes keer per jaar houden zij een gezamenlijke vergadering. Tijdens deze vergaderingen wordt het huidige beleid in het verpleeghuis besproken. Onderwerpen die besproken worden, zijn bijvoorbeeld:

  • De kwaliteit van de zorgverlening
  • De sfeer op de afdelingen
  • De aanstelling van medewerkers

Beslissingen over deze onderwerpen raken het dagelijks leven in het verpleeghuis. Het is daarom belangrijk dat de bewoners hier, via de cliëntenraad, zelf over mee kunnen praten.

De cliëntenraad heeft verschillende rechten die u hier kunt lezen.

Heeft u vragen of wilt u meedenken? Dat waardeert de cliëntenraad zeer, want samen werken we aan een warm thuis voor alle bewoners. Bij de receptie van Elim vindt u een ideeënbusje. U kunt ook telefonisch of online reageren via het contactformulier.