Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit zeven leden. Deze leden hebben een relatie met Elim, doordat een familielid/naaste in Elim woont of heeft verbleven. Door Elim met regelmaat te bezoeken weten zij goed wat er in het verpleeghuis speelt en wat aandachtspunten zijn. Met elkaar zetten zij zich actief in voor het welzijn van alle bewoners. Denk hierbij aan zaken zoals voeding, kwaliteit van zorg, organisatie van de zorg, begroting en jaarrekening, enzovoorts. Het adviesrecht van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Dhr. H. Overeem, voorzitter
E-mail: hansovereem@kliksafe.nl
Tel.: 06-12140925

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Elim heeft een constructieve samenwerking met het management. Ongeveer zes keer per jaar houden zij een gezamenlijke vergadering. Tijdens deze vergaderingen wordt het huidige beleid in het verpleeghuis besproken. Onderwerpen die besproken worden, zijn bijvoorbeeld:

  • De kwaliteit van de zorgverlening
  • De sfeer op de afdelingen
  • De aanstelling van medewerkers

Beslissingen over deze onderwerpen raken het dagelijks leven in het verpleeghuis. Het is daarom belangrijk dat de bewoners hier, via de cliëntenraad, zelf over mee kunnen praten.

De cliëntenraad heeft verschillende rechten die u hier kunt lezen.

Heeft u vragen of wilt u meedenken? Dat waardeert de cliëntenraad zeer, want samen werken we aan een warm thuis voor alle bewoners. Bij de receptie van Elim vindt u een ideeënbusje. U kunt ook telefonisch of online reageren via het contactformulier.

Centrale Cliëntenraad

Elk van de plaatselijke cliëntenraden is afgevaardigd in de centrale cliëntenraad. Die centrale raad heeft onder meer adviesrecht bij de jaarverslaggeving en de begroting. Elim pleegt overleg en wint advies in bij de centrale cliëntenraad. Op die manier kan de zorg nog beter worden afgestemd op de wensen van de bewoners.

Meer informatie