Zorggroep Sirjon hecht er waarde aan dat de cliënten zélf kunnen meedenken en meebeslissen over het directe zorgbeleid. Daarom hebben Elim, Maranatha en Siloah plaatselijke cliëntenraden ingesteld. De organisaties plegen overleg en winnen advies in bij de plaatselijke cliëntenraad. Het aantal leden in de cliëntenraad varieert van 3 tot en met 7 leden. De samenstelling bestaat uit bewoners en vertegenwoordigers van de bewoners. Neem voor meer informatie over de plaatselijke cliëntenraad een kijkje op de pagina over de cliëntenraad.

Elk van de plaatselijke cliëntenraden is afgevaardigd in de centrale cliëntenraad. Die centrale raad heeft onder meer adviesrecht bij de jaarverslaggeving en de begroting. Elim pleegt overleg en wint advies in bij de centrale cliëntenraad. Op die manier kan de zorg nog beter worden afgestemd op de wensen van de bewoners.

De huidige samenstelling van de centrale cliëntenraad is als volgt:

Voorzitter:
Dhr. A.H. Blonk (CR Maranatha)

Secretaris:
Mw. W. Baan-Slagman (CR Maranatha)

Leden:
Mw. A. Hoek (CR Elim)
Dhr. P. Witvliet (CR Elim)
Dhr. H. Overeem (CR Elim)
Vacature (CR Maranatha)