Logeeropvang

Elim biedt logeeropvang voor cliënten die beschikken over een WLZ-indicatie en die zorg thuis ontvangen. Logeeropvang is kortdurend verblijf voor mensen met een WLZ-indicatie om één of meer mantelzorgers te ontlasten van de zorg van verzekerde.

en Verpleeghuis Elim

  • Ouderen

  • Verpleeghuis Elim

In het kort

In het kort

Elim biedt logeeropvang voor cliënten die beschikken over een WLZ-indicatie en die zorg thuis ontvangen. Logeeropvang is kortdurend verblijf voor mensen met een WLZ-indicatie om één of meer mantelzorgers te ontlasten van de zorg van verzekerde.

Inhoud van logeeropvang

Inhoud van logeeropvang

Onder logeeropvang valt logeerverblijf, het verstrekken van eten en drinken, het schoonhouden van de logeerruimte en andere ruimten waarvan de verzekerde tijdens zijn verblijf gebruik maakt, en roerende voorzieningen.

Doel en omvang

Doel en omvang

Het doel van logeeropvang is ontlasting van de mantelzorg. Logeeropvang is in omvang beperkt tot maximaal 156 etmalen per jaar (in de praktijk betekent dat 156 nachten logeren). Het aantal van 156 nachten per jaar is gebaseerd op maximaal 3 nachten per week, maar het is mogelijk logeeropvangdagen te “sparen”, zodat langere logeerperiodes mogelijk zijn als de mantelzorger daaraan behoefte heeft. Met andere woorden: per kalenderjaar heeft een verzekerde aanspraak op maximaal 156 nachten logeeropvang, die hij gedurende het jaar naar behoefte kan inzetten. Als een indicatie tijdens het kalenderjaar ingaat, wordt het maximum aantal logeeropvangdagen voor dat jaar bepaald door het aantal weken waarvoor het indicatiebesluit in dat jaar geldt met 3 te vermenigvuldigen.

Beschermende woonomgeving

Beschermende woonomgeving

Bij logeeropvang gaat het om logeren in een voor verzekerde beschermende woonomgeving waarin hij samenhangende zorg ontvangt. Bij de cliëntadviseur kunt u informeren naar de mogelijkheden voor logeeropvang.

Uw zorgvraag

Uw zorgvraag

Wilt u meer weten over het aanvragen van zorg en wat daarbij komt kijken? Neem dan een kijkje op onderstaande pagina.

Uw zorgvraag

Meer weten?

Wilt u meer weten over logeeropvang of gaat u graag met iemand in gesprek over de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op!