Steun Elim

Steun Elim en word donateur! De bewoners van Elim profiteren direct van uw bijdrage. Bijna al het geld komt direct ten goede aan de bewoners, omdat de Stichting met minimale kosten werkt. SVRO is een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw gift is daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Wilt u liever zelf een bedrag overmaken? Dat kan! U kunt uw gift ook rechtstreeks storten op de rekening van Elim: NL26 INGB 0655 4570 70 onder vermelding van hetgeen wij uw gift aan mogen besteden.

Mochten we de begroting voor een bepaald project niet rondkrijgen, dan wordt het geld besteed aan een vergelijkbaar project voor Elim.