Het belang van informele zorg

De bijdrage van vrijwilligers en mantelzorgers heeft echt effect op het welzijn van de bewoners. Dat vind ik zo mooi om te zien.

De juiste persoon op de juiste plek, dat is waar Lies Bolier (rechts op de foto) zich als coördinator informele zorg mee bezighoudt. Lies is werkzaam in deze nieuwe functie op onze zorglocaties in Rijssen, zowel voor Siloah (gehandicaptenzorg) als Maranatha (ouderenzorg). We spreken haar over haar nieuwe functie.

Op de vraag wat de functie van coördinator informele zorg precies inhoudt, antwoordt Lies: ‘’Ik ben de spin in het web van informele zorg. Ik heb contact met zorgmedewerkers, zet aanvragen uit voor nieuwe vrijwilligers en ik ga in gesprek met vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast is het heel belangrijk om met iedereen contact te onderhouden met om te monitoren of het goed gaat.’’

Verlengstuk
Gezien het toenemende personeelstekort en de bezuinigingen in de zorg heeft Zorggroep Sirjon (waar Siloah gehandicaptenzorg en Elim en Maranatha ouderenzorg onderdeel van uitmaken) deze nieuwe functie in het leven geroepen. Het doel is om vrijwilligers en mantelzorgers een grotere rol te geven in de zorg voor de cliënten en bewoners, zodat de zorgmedewerkers zich kunnen focussen op de zorg die door hen verleend moet worden. De zorg wordt verleend vanuit een intensieve samenwerking in de driehoek: mantelzorger-vrijwilliger-zorg.

Waarom deze functie?
De functie sprak Lies vanaf het begin al aan. ‘’Ik ben lid van de Ondernemingsraad. Daar zag ik beleidsstukken voorbij komen die te maken hadden met de uitbreiding van informele zorg door vrijwilligers en de inzet van mantelzorgers in de toekomst. Ook vind ik het mooi om te zien dat iedereen tot z’n recht komt en op de juiste plek zit. Dat was voor mij ook een reden om te kiezen voor deze functie.’’

Door klein te beginnen, creëer je die bewustwording en gaat het langzaam groeien.

Belastbaarheid
‘’We zijn in Maranatha begonnen met familiebijeenkomsten. Daarbij gaan we in gesprek met mantelzorgers over hun belastbaarheid. Zijn er bijvoorbeeld mantelzorgers die overbelast zijn? Dan ga ik met hen in gesprek om mee te denken hoe we dit kunnen verminderen. Met andere mantelzorgers ga ik weer in gesprek om te kijken hoe ze kunnen bijdragen in de zorg. Uiteraard doe ik dat in overleg met de teams. Daarnaast stimuleer ik de teams om na te denken hoe mantelzorgers op hun afdeling ingezet kunnen worden ter ondersteuning in de zorg voor de bewoners. Dus de eerste stappen zijn gezet om hen meer bij de zorg te gaan betrekken.

Het is soms een hele verandering voor mantelzorgers om een grotere rol in de zorg te gaan vervullen. Het is belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. We proberen het op een laagdrempelige manier met hen te bespreken. Dit doen we door een familielid bijvoorbeeld te vragen om ook een andere bewoner mee te nemen als ze met hun naaste gaan wandelen. Of we vragen hen bijvoorbeeld of ze een kopje koffie voor de buurman van vader of moeder in willen schenken. Door klein te beginnen, creëer je die bewustwording en gaat het langzaam groeien. Ik zie dit soort voorbeelden in de praktijk ook echt gebeuren.’’

Effect op de bewoners
De bijdrage van vrijwilligers en mantelzorgers heeft echt effect op het welzijn van de bewoners. Lies: ‘’Zo komt een van onze vrijwilligers bijvoorbeeld iedere donderdagmorgen langs op de verpleegafdeling. Vorige week zag ik ze samen over zijn mobiel gebogen een spelletje doen. De bewoner genoot ervan en voor zijn hersentraining was het natuurlijk ook erg goed. Dat vind ik zo mooi om te zien.

Maar omdat ze zo tevreden waren over de zorg zijn ze nu vrijwilliger geworden in Maranatha.

Daarnaast is er een echtpaar die vorig jaar de zorg voor hun ouders bij Maranatha afgesloten heeften heel erg tevreden waren over de zorg. Hun ouders zijn inmiddels overleden, maar omdat ze zo tevreden waren over de zorg zijn ze nu vrijwilliger geworden in Maranatha. Ze gaan regelmatig met vier à vijf bewoners van de verpleegafdeling wandelen. Daarna drinken ze een kopje koffie in het restaurant. Ze hebben met elkaar een hele gezellige middag. Er zijn meer vrijwilligers op deze manier binnengekomen. De motivatie bij onze vrijwilligers is enorm!”

Toekomstbeeld
”Bij opname moet met mantelzorgers besproken worden wat ze altijd al deden voor hun naaste en wat ze nu nog kunnen blijven doen. Van daaruit moeten we kijken waar wij als zorgorganisatie in kunnen ondersteunen. Dat is een hele omslag, maar het is nodig om de zorgcontinuïteit voor de toekomst te waarborgen. Wat betreft vrijwilligers is het belangrijk dat zij ingezet worden op een plek waar ze zich fijn voelen, waar ze een band kunnen opbouwen met onze bewoners. Ze moeten het gevoel hebben dat ze ertoe doen en dat ze daar ook wat voor terugkrijgen.’’