Project voortgang
100%
€20000 van de €20000

Op dit moment loopt de verbinding vanuit de huiskamer met bewoners via de intercom. De kwaliteit van het geluid van het huidige systeem is slecht. Daar komt bij dat de intercom niet voldoet aan de toegenomen wensen van onze bewoners. Dat is precies wat we graag op willen lossen voor onze bewoners. Daarom willen we overgaan op een kwalitatief hoogwaardig, modern, draadloos geluidsysteem dat voldoet aan de eisen van deze tijd. We willen de bewoners de mogelijkheid bieden deel te nemen aan een interactief systeem, waardoor ze met elkaar kunnen communiceren en er meer verbinding ontstaat. Deze verbinding kan gemaakt worden door in te loggen op het draadloze geluidsysteem.

Helpt u mee om het geluidssysteem aan te schaffen? U kunt uw gift overmaken op NL26 INGB 0655 4570 70 t.n.v. Stichting Voor Reformatorische Ouderenzorg o.v.v. geluidssysteem Elim.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!