ANBI

Elim heeft een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Via onderstaande links vindt u de ANBI informatie van Elim.

  • Strategisch Plan
    In dit document staat de doelstelling van Elim en de hoofdlijnen van het strategisch plan visueel weergegeven.
  • Voor het jaarverslag, jaarrekening en beloningsbeleid verwijzen wij u naar de site van het CIBG: Website Jaarverslagen Zorg.