Project voortgang
0%
€0 van de €11000

Bewegen is goed voor iedereen. Ook voor ouderen. Beweging draagt bij aan het welzijn van onze bewoners en het welbevinden van onze bewoners staat voorop bij Elim. Bewoners ervaren veel voldoening als ze kunnen (blijven) bewegen. Zo hebben we binnen Elim momenteel twee fietslabyrinten, waar onze bewoners graag gebruik van maken: eentje voor algemeen gebruik in Trefpunt en eentje op de PG-afdeling ‘Oase’.
Een fietslabyrint is een soort hometrainer met een beeldscherm waarop allerlei fietsroutes levensecht worden afgebeeld. Zij kunnen zo bijvoorbeeld door ‘hun’ dorp of stad fietsen of door een andere gekozen plaats.

Zoals wellicht bekend wordt er in Elim verbouwd. Er is al een start gemaakt met de verbouwing van onze keuken, serre en het winkeltje. Binnenkort starten we ook met de realisatie van huiskamers op de verdiepingen. Een hele verandering, maar we zien er naar uit dat we straks zorg kunnen bieden vanuit een compleet verpleeghuis met huiskamers op elke afdeling. In 2025 hopen we dit project te kunnen afronden. Het zou fijn zijn als we dan op elke etage een fietslabyrint hebben, zodat onze bewoners niet van de afdeling af hoeven en dus makkelijker gebruik kunnen maken van het fietslabyrint. Het is de bedoeling dat ongeveer 25 bewoners (Somatiek en PG) gebruik gaan maken van het nieuwe fietslabyrint.

Het fietslabyrint dat we voor onze doelgroep op het oog hebben kost € 11.000. Deze investering levert een directe bijdrage aan een betere gezondheid voor onze bewoners. We proberen dit geld op verschillende manieren bij elkaar te sparen. Spreekt dit project u ook aan en wilt u hiervoor geven? U kunt uw gift overmaken op NL26INGB 0655 457070 t.n.v. Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg o.v.v. ‘Fietslabyrint Elim’.

Dank u wel!