Zorg aanvragen

Voor alle woonvormen waarbij zorg wordt geboden, heeft u een zorgindicatie nodig. Afhankelijk van de zorgvraag, vraagt u de indicatie aan bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ), bij de gemeente waar u woont of, in het geval van wijkverpleging, bij de wijkverpleegkundige.

Wat is een zorgindicatie?

De zorgindicatie geeft een beeld van de intensiviteit en hoeveelheid zorg die nodig is. De zorgindicatie is verdeeld in verschillende categorieën. De eerste categorie is een indicatie voor thuiszorg, de laatste is volledige verpleeghuiszorg.

Voorheen werd dit het Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) genoemd. Tegenwoordig spreken we van Zorgprofielen. Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft, krijgt u een passende zorgindicatie. Zo bent u verzekerd van zorg die bij uw zorgbehoeften aansluit.

Wie doet de aanvraag?

De aanvraag wordt vaak door de familie gedaan. Het cliëntservicebureau kan u hier eventueel bij ondersteunen. Is er sprake van eerstelijnsverblijf, dan doet uw (huis)arts de aanvraag.

Zorgindicatie en de Wet langdurige zorg

De zorgindicatie is gekoppeld aan de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ bepaalt of iemand zorg uit de Wlz nodig heeft en geeft u de indicatie voor het juist Zorgprofiel. Het CIZ baseert zich bij de indicatiestelling op gegevens die uw huisarts of specialist aanlevert. Ook bekijkt het CIZ hoe de huidige gezondheidssituatie en zelfredzaamheid is.

Zorgprofielen die binnen woonzorgcentrum Elim geboden worden

 • VV 4
  Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging.
 • VV 5
  Beschermd wonen met intensieve dementiezorg (eventueel met BOPZ-status).
 • VV 6
  Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging.
 • VV 7
  Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding.
 • Ook wordt zorg geboden aan bewoners met Parkinson, gerontopsychiatrische problematiek en Niet Aangeboren Hersenletsel.

Hoe vraag ik een zorgindicatie aan?

U kunt uw zorgindicatie aanvragen via het CIZ. Hiervoor heeft u een ziektebiografie en een diagnose van de huisarts of van het ziekenhuis nodig.

Wilt u een zorgindicatie aanvragen of heeft u hier vragen over?
Neem contact op met onze Cliëntadviseur Hetty Kieft via 0342 – 403 400.

Samen met uw partner

Bij verhuizing naar Elim kan uw partner vaak meeverhuizen. Op de verpleegafdeling Oase is dit niet mogelijk.

Woonzorgcentrum Elim, uw thuis

Onze medewerkers doen er alles aan om de overstap naar Elim voor u zo prettig mogelijk te laten verlopen. We vinden het erg belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom zullen we, waar mogelijk, u en uw familie, direct betrekken bij de invulling van uw zorgvraag.

Via onderstaande organisaties vindt u meer informatie over de zorgindicatie, familievertegenwoordiging en praktische regelhulp.

Het CAK

CIZ

Goedvertegenwoordigd.nl

Regelhulp.nl