Tijdelijke opname

In sommige situaties is er behoefte aan een tijdelijke opname. Er zijn verschillende redenen voor een kortdurend verblijf in Elim:

  • Uw arts schat in dat u op korte termijn zult herstellen. U krijgt een medische indicatie voor kortdurend verblijf.
  • Uw arts schat in dat uw levensverwachting minder dan drie maanden is. U krijgt een indicatie voor palliatieve zorgverlening.
  • Uw mantelzorger heeft behoefte aan tijdelijke ontlasting van de zorgtaken. U kunt gebruik maken van onze logeeropvang. Deze zogenaamde respijtzorg wordt aangevraagd via de gemeente.
  • Thuis blijven wonen is, vanwege een onverwachte en ingrijpende gebeurtenis, niet langer verantwoord. Iemand die binnen 24 uur moet worden opgenomen, komt in aanmerking voor crisisopvang.

Tijdelijke zorg in vertrouwde sfeer

Wanneer u herstelt van een operatie of ziekte, is het prettig als er elk moment van de dag hulp in de buurt is. Wanneer deze hulp thuis niet geboden kan worden, kunt u kiezen voor een tijdelijke opname in Elim. U huurt een appartement en wij bieden passende zorg. Na de periode van opname kunt u weer volledig aangesterkt naar huis.

Wat houdt tijdelijke opname in?

Elim biedt een fijne verpleegafdeling voor uw tijdelijke opname. In de periode dat u bij ons herstelt, beschikt u over een ruime kamer waar u de benodigde zorg krijgt. Onze medewerkers helpen u bij het herstel en bieden een luisterend oor wanneer dat nodig is.

Identiteit

In Elim bieden wij professionele en liefdevolle zorg. Dit doen wij vanuit een zorgvisie die verankerd is in het Woord van God. In ons huis spelen Bijbelse normen en waarden een grote rol. U ziet dit terug in de invulling van onze activiteiten, in de dagelijkse bezinningsmomenten, en in de liefdevolle manier waarop onze medewerkers met cliënten en bewoners omgaan.

Wij werken uitsluitend met kleine zorgteams, waarvan u iedereen persoonlijk kent. Dit zorgt voor een vertrouwde en veilige sfeer.

Kan ik tijdelijk opgenomen worden?

Voor een tijdelijke opname heeft u een eerstelijns indicatie vanuit het ziekenhuis nodig of een indicatie op verzoek van uw huisarts. Als u een geldige Wlz-indicatie of wijkverplegingsindicatie heeft is het mogelijk om gebruik te maken van een tijdelijke opname.

Wanneer er sprake is van ontlasting van de mantelzorger kan er via de gemeente een indicatie voor respijtzorg (Wmo) worden aangevraagd.
Deze vorm van verblijf heeft als doel om uw partner, kinderen of andere mantelzorgers wat rust te gunnen. Dit kan bijvoorbeeld in de periode dat uw mantelzorger(s) op vakantie gaan. SVRO zal tijdens uw verblijf tijdelijk de zorgtaken van uw mantelzorgers overnemen.

Meer informatie over (het aanvragen van) de zorgindicatie vindt u hier.

Eigen bijdrage tijdelijke opname

Een tijdelijke opname valt onder een subsidieregeling van de Wet langdurige zorg (Wlz). Wanneer u tijdelijk bij ons opgenomen wordt, betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt gebaseerd op het eigen vermogen en het inkomen dat u heeft. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage.

Benieuwd wat uw eigen bijdrage is? Op www.hetcak.nl maakt u eenvoudig een berekening.