Cliënt Service Bureau & wachtlijst

Woonzorgcentrum Elim kent een wachtlijst. Om u voor de wachtlijst aan te melden, neemt u contact op met de cliëntadviseur. Naar aanleiding van een gesprek én op basis van de zorgindicatie, wordt gekeken welke afdeling het best bij uw zorgvraag past.

Een uitzondering hierop geldt voor de verpleegafdeling Oase. Woonzorgcentrum Elim heeft voor deze afdeling een samenwerkingscontract afgesloten met verpleeghuis Norschoten. De wachtlijst voor Oase wordt beheerd door de zorgconsulent van Norschoten. Wel is het de cliëntadviseur van Elim die de rondleiding in Elim verzorgt.

Per september 2018 zijn de wachttijden als volgt:

•          Aanleunwoningen met wijkverpleging: minimaal vijf jaar.
•          Verpleegafdeling: minimaal een jaar.
•          Psychogeriatrische verpleegafdeling Oase: een half jaar tot een jaar.
•          Dagbesteding: geen wachttijd.

Heeft u naar aanleiding van de wachttijden vragen?
Dan kunt u contact opnemen met het Hetty Kieft van het cliëntservicebureau.
Dit kan telefonisch: 0342 – 40 34 00 of via de mail: clientservicebureauelim@svro.nl. (dinsdag, woensdag, donderdag, van 9.00-16.00 bereikbaar)

Onafhankelijke cliëntondersteuning

U kunt zich bij het regelen en evalueren van uw zorg laten ondersteunen door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past, goed kunt organiseren. U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk aan:

  • Informatie en advies: over de keuze voor de zorg die het beste past bij uw situatie en over uw rechten.
  • De invulling van de zorg: u kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast wat u belangrijk vindt en wat daarbij voor u de beste zorg is.
  • Het zorgplan: u kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan.
  • Bemiddeling tussen u en SVRO: wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en de afspraken met SVRO, komt u er niet goed uit en wilt u daarbij graag ondersteund worden? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

Uw zorgkantoor (bij een Wlz-indicatie) of uw gemeente (bij een Wmo-indicatie of een indicatie voor Wijkverpleging uit de Zvw) kan de cliëntondersteuning in veel gevallen zelf bieden. U kunt echter ook kiezen voor onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE of Zorgbelang. Op de website van uw zorgkantoor, uw gemeente of van MEE of Zorgbelang vindt u meer informatie over cliëntondersteuning. U kunt zelf kiezen of en van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie. Voor u zijn geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.