Zeker bij het ouder worden kan uw zorgbehoefte ieder jaar anders zijn. Daarom is het een prettige gedachte dat Elim in feite iedere zorg kan bieden.

Bewoners van huurappartementen kunnen soms nog zonder zorg, maar er is wél zorg beschikbaar wanneer dit toch nodig wordt.

Op de reguliere verpleegafdelingen bieden we passende zorg en op de verpleegafdeling beschermd wonen staat een compleet medisch team bewoners terzijde. Dankzij dit totaalaanbod van zorg hoeven bewoners vrijwel nooit meer te verhuizen, maar kunnen zij in Elim blijven.