Vrienden van Elim

Sfeervol fotobehang op de wanden, een duofiets en een fietslabyrint om bewoners in beweging te houden, stijlvol servies bij de gezamenlijke maaltijd. Het zijn maar enkele voorbeelden van bijdragen van de stichting Vrienden van Elim. De Stichting werft financiële middelen om bewoners meer welzijn en wooncomfort te bieden.

Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim

De drijfveer van de vriendenstichting is om bewoners een mooie oude dag te bezorgen. De Stichting geeft hier invulling aan door:

 • Extra gelden te verwerven om voor de bewoners van Elim verbeteringen en voorzieningen te realiseren die niet vergoed worden vanuit de overheid.

De Stichting werft deze gelden via acties, donaties en soms legaten. Dankzij de ANBI-erkenning zijn de giften fiscaal aftrekbaar.

Word vriend van Elim!

Word (als donateur) vriend of vriendin van Elim! De bewoners van Elim profiteren direct van uw bijdrage. Bijna al het geld komt direct ten goede aan de bewoners, omdat de Stichting met minimale kosten werkt.

Uw bijdrage wordt bijvoorbeeld besteed aan:

 • Middelen voor ontspanning, zoals uitstapjes, activiteiten, boeken en tijdschriften;
 • Verfraaiing van de woonomgeving door de aanschaf van huiselijk meubilair, fotobehang of serviesgoed;
 • Beweging bevorderende hulpmiddelen, zoals de duofiets, de belevingstafel en het fietslabyrint.

U wordt al vriend van Elim vanaf € 15,- per jaar.
Ook een bijdrage leveren? Dat kan via NL18 RABO 0142 6219 35 ten name van Vrienden van Elim in Barneveld.

Word ook vriend van Elim

Wat doet Vrienden van Elim nog meer?

Op dit moment werkt de Stichting samen met studenten van het Hoornbeeck college aan een plan om meer inkomsten te werven. De studenten zetten hun kennis van onder andere social media in om nieuwe donateurs te vinden. Tegelijkertijd ontstaat door deze samenwerking een mooi stukje ontmoeting tussen de oudere bewoners en de jeugdige studenten.

Meer informatie over Vrienden van Elim

Download hier het beleidsplan van de Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim.

Download hier de statuten van de Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim.

Download hier de financiële jaarverslagen van de Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim:

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter
  De heer P. Witvliet
 • Secretaris
  De heer A.L. Janse
  Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim p/a Thorbeckelaan 20 3771 EG BARNEVELD
 • Penningmeester
  De heer J.C. Westeneng
  Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim p/a Iepenhof 13 3771 XA BARNEVELD
 • Lid
  Mevrouw G.J. de Pater

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het lid van de Raad van Bestuur van Sirjon neemt deel aan het bestuur van de stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim op vrijwillige basis.

Financiële gegevens

RSIN/fiscaal nummer: 818946441

Rekeningnummer: NL18RABO 0142621935

Het bezoekadres van Woonzorgcentrum Elim is

Vliegersvelderlaan 42, 3771 VB BARNEVELD