U bent hier:

Palliatieve zorg


Palliatieve zorg is zorg rondom het levenseinde

Het levenseinde is een kwetsbaar onderwerp om te bespreken. Toch is het goed om uit te leggen wat  woonzorgcentrum Elim u kan bieden in de laatste fase van het aardse leven. Dat is meer dan de alledaagse verzorging en verpleging. Professionele medewerkers en vrijwilligers omringen u en uw dierbaren met warme, hartelijke zorg.

Pastorale zorg: de Bijbel als richtsnoer

Juist als het einde nadert, kunnen de levensvragen zich sterker opdringen. En juist dan is het goed dat u in een omgeving woont waar Gods Woord het laatste woord heeft.

In woonzorgcentrum Elim mag u rekenen op zorgverlening door mensen die de Bijbel als richtsnoer voor hun leven hebben. Die met en voor u kunnen bidden, een psalm zingen of Gods Woord openen. Zo kunnen we aandacht besteden aan de persoonlijke geloofsbeleving.

Vaak is ook de kerkelijke gemeente betrokken rondom het levenseinde. De verzorgenden en de vrijwilligers van Elim houden hier rekening mee. Er is ruimte en rust voor pastorale gesprekken.

Alle faciliteiten in huis

Bij Elim zijn zowel medewerkers als vrijwilligers opgeleid voor palliatieve zorgverlening en begeleiding. Daarnaast blijft ook het multidisciplinair medisch team betrokken bij u en uw situatie.

De specialistische medewerkers zijn erop gericht uw kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden en de gevolgen van bijvoorbeeld ziekte te verzachten. Daarbij maken ze gebruik van de faciliteiten die Elim in huis heeft om palliatieve zorg te verlenen.

Ook in de laatste fase van het leven luisteren we naar uw wensen en proberen we die zo goed mogelijk te vervullen.

Vrijwilligers en familie

Onze vrijwilligers palliatieve zorg hebben (met name voor de familie) een belangrijke rol in de laatste levensfase. Zij zijn opgeleid voor palliatieve zorgverlening en hebben vaak zelf een zorgachtergrond.

Zij bieden de familie een luisterend oor en creëren de ruimte om in alle rust afscheid te nemen. Ook als een bewoner weinig familie heeft, is er dankzij de vrijwilligers een luisterend oor en een verzorgende hand dichtbij.