U bent hier:

Mantelzorg

Het is goed als de zorg door mantelzorgers een belangrijke plaats heeft naast de zorg door medewerkers van Elim. Dit geeft een verruiming van uw leef- en woonklimaat.

Mantelzorgers zijn vaak familieleden die al voor de verhuizing naar Elim mantelzorg leverden. Zij blijven regelmatig ook na de verhuizing betrokken bij de zorg. De zorg door mantelzorgers omvat lichte zorgtaken en welzijnsactiviteiten.

Ook na de verhuizing naar woonzorgcentrum Elim blijft uw mantelzorger een belangrijke rol spelen in uw leven. Uw mantelzorger biedt u immers persoonlijke aandacht die vaak gebaseerd is op een gezamenlijk verleden.

“De meiden van woonzorgcentrum Elim zijn goud waard. We proeven de christelijke liefde die ze voor onze moeder hebben. Dat is heel zichtbaar en voor mijn moeder is dat heel plezierig.”

De Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) overlegt met u en uw netwerk hoe de zorg wordt ingevuld. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgplan. Vragen die aan bod komen:

  • Wat kunt u zelf?
  • Hoe kunnen mantelzorgers ondersteunen?
  • Wat kunnen vrijwilligers betekenen?
  • Welke inzet van zorg door medewerkers van Elim is wenselijk?

Jannie van Oosterom, Mantelzorger
“Ook na de verhuizing van onze moeder, bleven wij betrokken bij de zorg. Mijn zus komt bijvoorbeeld wekelijks mijn moeders haren wassen en opsteken, zoals zij het gewend is. We merken dat onze moeder echt naar die momenten uitkijkt.
Zelf ga ik altijd mee naar het ziekenhuis. Mijn moeder vindt dat prettig, omdat ik haar goed ken. Ik begrijp haar en kan voor haar verwoorden wat ze bedoelt. Dat voelt veilig.
Door mantelzorg te geven, hebben we de mogelijkheid om het vertrouwde van thuis voort te zetten. Het geeft ons de kans om de liefde voor onze moeder handen en voeten te geven. Zij heeft altijd voor ons gezorgd, nu zorgen wij voor haar.”


Informele zorg

Eline de Frel, Coördinator Informele Zorg

De coördinator Informele Zorg is een schakel tussen de formele en informele zorg binnen Woonzorgcentrum Elim. Het welzijn van de bewoner is hierbij het uitgangspunt. Formele zorg wordt geboden door professionals die daarvoor opgeleid zijn en betaald worden. Informele zorg wordt geboden door mantelzorgers en vrijwilligers.